Fram Reinlag
 
Du er her:Forside-Historie

Historie

Fram Renselskap ble stiftet 14. februar 1925. De fire personene som startet selskapet var hjemmehørende i Vang i Valdres. Etterhvert som tiden gikk, ble det solgt ut andeler til flere eiere. I 1935 reiste to av lagets eiere til Sverige og kjøpte inn over 400 rein til en pris av nesten kr 12.000,-

Under krigen ble det solgt ut andeler i Fram Renselskap over hele Sør Norge - Med mange flere eiere ble det sikkert vanskeligere å drive selskapet og det var en av hovedgrunnene til at selskapet ble vedtatt lagt ned, 29/8 -1963. Siste rest av rein og lagets utstyr ble solgt til Ola Kasa som overdrog dette til et nytt selskap, Fram Reinlag som ble stiftet 19/10 - 1963.

Det nye laget bestod av 4 eiere fra Øye i Valdres, pluss to gjetere - Alle med like andeler. 

Det var enighet om å søke Utbyggingsfondet om støtte til innkjøp av 1000 - 1200 dyr i tillegg. Søknaden ble avslått. På det grunnlaget tok laget inn ytterligere 2 andelseiere. Dette for å stå sterkere økonomisk.


  • 1964: Fram Reinlag kjøpte reinflokken til Ustedalen Reinlag som var på over 1000 dyr
  • 1965: Det ble kjøpt inn 200 ungdyr fra Filefjell Reinlag, og 200 kalv fra Hol og Ål - Reinlag
  • 1968: De første snøscooterene ble tatt i bruk av laget
  • 1976:  Ulykken rammet selskapet, da 120 rein ble drept i et snøras i Øystre Slidre
  • 1983: Det ble bygget en permanent gjeterhytte på bandet mellom Tyinholmen og Eidsbugarden

 

Skriv ut
Skriv ut       
Copyright 2018 Fram Reinlag Utviklet avAssist2net AS
 
 
Dine Logo